Fotoğraf Tarihi
Fotoğrafçılığın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fotoğraf tarihi karanlık kutu içinde görüntü elde etmenin tarihi olduğu kadar, bu görüntüleri fotokimyasal yollarla saptamanın da tarihidir. Sekizinci yüzyılda Müslüman bilgin İbn-i Heysem gümüş nitrat'ın güneş ışığı etkisiyle karardığını bulması ve 15. yüzyılda büyük sanatçı Leonardo da Vinci'nin karanlık odada mevcut ufak bir deliğin dış dünyadaki görünümlerini aksettirmesi fotoğrafçılık tarihindeki önemli başlangıçlardır. Sanatçılar Rönesans devrinde karanlık kutuyu buldular. Böylece, ışığın girdiği ufak bir delik aracılığıyla karanlık kutunun öbür ucunda konunun ters çevrilmiş bir görüntü görebiliyordu. 18. yüzyılda karanlık kutunun bir ucuna mercek ve diğer ucuna da buzlu cam konularak görüntü kutunun dışında görülebilir hale getirildi.


Fotoğraf makinasının dedesi sayılabilecek karanlık kutu (camera obscura) rönesans devri sanatçıları tarafından bulundu. Böylelikle gün ışığının girdiği ufak bir delik aracılığıyla karanlık kutunun öteki ucunda objenin ters çevrilmiş görüntüsü elde edilebiliyordu. Bu buluş, fotoğraf makinasının icadına yol açtı. XVIII. asır ortalarında karanlık kutunun delikli kısmına mercek, karşı kısmınada buzlu cam yerleştirildi ve objenin ters görüntüsünün dışardan da görülebilmesi sağlandı.


1840'ta Talbot negatif görüntüler oluşturan kalotip işlemini icat etmiştir. Talbot'un 1835 basımlı "Oriel window in Lacock Abbey" adlı fotoğrafı bilinen en eski negatiftir. John Herschel'in çalışılmakta olan birçok yeni yönteme önemli katkıları olmuştur. Herschel cyanotype işlemini icat etmiştir, bugünkü ozalit (mavi baskı). Herschel fotoğrafçılık,pozitif,negatif gibi terimleri kullanan ilk kişidir. 19. yüzyıl boyunca fotoğrafik cam levhalar ve baskı alanında birçok gelişmeler yaşanmıştır. 1884 senesinde George Eastman fotoğrafik levhaların yerini alacak olan film'i icat etmiştir. 1908 senesinde Gabriel Lippmann, Lippmann levhası olarak da bilinen girişim fenomenine dayalı ışığın fotoğrafik olarak yeniden çoğalması metoduyla fizik alanında Nobel Laureate'i kazanmıştır.


XIX. yüzyılın başlarında Thomas Wedwood kağıdı gümüş nitrat eriğiyine batırarak negatifler elde etmeği başardıysada bu buluşu daha ileriye götürmedi. Joseph Niepce (1765-1833) ile fotoğrafçılığın asıl gelişmesi başladı. Görüntüleri saptlamak yolunda önemli başarılar sağlayan Niepce, modern anlamda ilk doğa resmi çekebilen kişi olarak kabul edilir. Niepce, çalışmalarını 1829 senesinde Jacques Mande Daguerre ile birleştirdi. Niepce'nin ölümünden sonra arkadaşı onun heliografisini geliştirdi. Ve ilk Daguerrotype'i 1837 yılında meydana getirdi. Bu yöntemle gümüşle karıştırılmış bakır bir levha zeytinyağı ve sünger tozu ile silindikten sonra 1/16 oranında su ve nitrik asit eriyiğinde yıkandıktan sonra hafif bi ateşte ısıtılıyor, ikinci kez sulandırılmış nitrik asit (NHO3) ile yıkanıyordu. En son makina iyoda batırılıp makinanın içine sokuluyordu. Poz verme süresi ışığın durumuna göre 5-40 dakika arasında değişiyordu. Levha 47,5 sıcaklığındaki civayı ihtiva eden bir tepsinin içine yerleştirilinceye kadar görüntü sağlanamıyordu. Kamuyonunda, Daguerre'nin işlemi geniş yankı ve ilgi uyandırdı. Daugerre büyük bir şöhret sağladı. Bu yöntemle 1842 yılına kadar büyük ilerlemeler kaydedildi.


Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf makineleriyle birlikte merceklerde büyük ilerlemeler kaydedildi. Yeni anastigmant mercekler askilerinin yerini aldı. 19.yy sonunda modern fotoğrafçılık insan yaşamına adamakıllı yerleşmişti. İki küçük yenilik bu yüzyılda baskı kağıdı olarak gümüş yerine daha basit platin kullanılması ve bir de bikromat işlemi idi. Bu işlem sayesinde istenmeyen bölümler sıcak suya batırılmış fırça aracılığıyla bikrolat ile silinebiliyor ve zayıf taraflara da baskı tekrarlanarak kuvvetlendirilebiliyordu. Yirminci yüzyılda ise herkesin bildiği gibi fotoğrafçılık teknik yönden son derece gelişti. Renkli filmler bulunup uygulanışı bu gelişmeğe örnek olarak gösterilebilinir. Bu yüzyılda inanılmayacak ölçüde hassas mercekler elde edildi. Fotoğrafçılıkta bu yüzyılda bir gelişme de fotoğrafçılığın uygulama alanlarında oldu!

Kaynak: TSFM