Yaşamın Anlamı: İnsanın önce kendisini, sonra dünyayı, sonra da tüm evreni, dayatılmış nesnel öğretilerden soyutlanarak aklıyla düşünebilmesi, sorgulama ve irdelemelerinin toplamında ve sonucunda tertemiz ruhuyla mutlak gerçeğe ulaşma ve o gerçeğe göre yaşayabilme uğraşısı ve becerisidir. Mutlak gerçek birdir, tartışmasızdır, düşüncelerin derinliklerinde var olan ve ruhun yapısı gereği varlığını çok iyi bildiği tek yüce değerdir.

Mahmut Özturan


1955 doğumlu. Yaşamı; eğitim, öğretim, yönetim, danışmanlık, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak ve yazmakla, yaşamın kendisini anlamak için uzun soluklu derin sorgulamalarla geçti, geçiyor.

Felsefe Sohbetleri


Felsefe çalışmalarımı, düşüncelerimi, yazılarımı ve kitaplarımı bu bölümden takip edebilirsiniz. Yaşama katkı verebilmek amacıyla ve değerli okuyucularıma yararlı olabilmek ümidiyle çalışmalarım sürüyor.

Fotoğraf ve Sanat


Fotoğraf'ın Sanat ve Felsefe boyutlu çalışmalarımı, düşüncelerimi, yazılarımı, önerilerimi, seçmelerimi, fotoğraf ve sanat içerikli tarihsel ve güncel bilgileri ve paylaşımları bu bölümden takip edebilirsiniz.

Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri, gerek fotoğraf, gerek sanat, gerek felsefe; tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Düşüncelerimle, yazılarımla, kitaplarımla ve çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.